Obwód łowiecki nr 39 „NIWKI”

Opis granicy obwodu nr 39 „NIWKI”: od ujścia rzeki Mała Panew do Jeziora Turawskiego, rzeką tą w kierunku południowym do wsi Stara Schodnia. Stąd drogą gminną na południe do drogi krajowej nr 46. Drogą tą na zachód do wsi Dębska Kuźnia, następnie na południe drogą powiatową nr 1714 do torów kolejowych i torami tymi na zachód do wsi Chrząstowice. Z Chrząstowic rzeką Jemielnica w kierunku północno–zachodnim do granicy lasu (oddział leśny nr 78). Stąd granicą tą w kierunku wschodnim do drogi leśnej pomiędzy oddziałami nr 77 i 78, a następnie na północ wzdłuż oddziałów leśnych nr 77, 54, 33, 17 i 6 do toru kolejowego i torem tym na północ do rzeki Mała Panew. Następnie rzeką tą w kierunku wschodnim przez wieś Turawa do drogi powiatowej nr 1706 i droga tą na południe i wschód do wsi Szczedrzyk. Stąd dalej wałami ochronnymi Jeziora Turawskiego do ujścia rzeki Mała Panew do jeziora.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz