Obwód łowiecki nr 38 „GRODZIEC” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 38 „GRODZIEC”: ze wsi Łąka w kierunku południowym drogą powiatową nr 27733 do wsi Knieja, dalej drogą powiatową nr 27738 około 250 m, a następnie drogą gminną przez las (oddziały leśne nr 10, 58 i 56) na południe do wsi Chobie i dalej na południe granicą powiatów opolskiego i oleskiego do drogi oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 247 i 247 A. Drogą tą na południowy-wschód do granicy powiatu opolskiego i oleskiego i granicą tą do rzeki Myślina. Rzeką tą na południowy-zachód do rzeki Mała Panew i rzeką tą w kierunku zachodnim, a następnie północnym przez Ozimek i Starą Schodnię do mostu w Jedlicach przy ujściu tej rzeki do jeziora. Stąd wałem ochronnym na północ do punktu stycznego z wałem czołowym zbiornika wstępnego Jedlice i dalej tym wałem do punktu stycznego z linią brzegową Jeziora Turawskiego. Linią brzegową w kierunku północnym do ujścia rzeki Libawa i rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze wojewódzkiej nr 463, dalej drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 27705 w Kadłubie Turawskim i drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Zakrzów Turawski do drogi powiatowej nr 27733 we wsi Radawie. Stąd drogą tą w kierunku południowym do wsi Łąka, do drogi powiatowej nr 27734 i drogą tą około 250 m na zachód do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: Uchwała Nr LII/535/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego nr 38 „GRODZIEC”.

Archiwalny opis granic obwodu nr 38 „GRODZIEC”: ze wsi Łąka w kierunku południowym drogą powiatowa nr 27733 do wsi Knieja, dalej drogą powiatową nr 27738 około 250m, a następnie drogą gminną przez las (oddziały leśne nr 10, 58 i 56) na południe do wsi Chobie i dalej na południe granicą powiatów opolskiego i oleskiego do drogi oddziałowej pomiędzy oddziałami leśnymi nr 247 i 247A. Drogą tą na południowy-wschód do granicy powiatów opolskiego i oleskiego i granicą tą do rzeki Myślina. Rzeką tą na południowy-zachód do rzeki Mała Panew i rzeką tą w kierunku zachodnim, a następnie północnym przez Ozimek i Starą Schodnię do mostu w Jedlicach przy ujściu tej rzeki do jeziora. Stąd wałem ochronnym na północ do drogi biegnącej skrajem oddziału leśnego nr 158. Drogą tą w kierunku północno-zachodnim do rzeki Libawa i rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze wojewódzkiej nr 463, dalej drogą tą na północ do drogi powiatowej nr 27705 w Kadłubie Turawskim i drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Zakrzów Turawski do drogi powiatowej nr 27733 we wsi Radawie. Stąd drogą tą w kierunku południowym do wsi Łąka, do drogi powiatowej nr 27734 i drogą tą około 250m na zachód do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

 

<< wstecz