Obwód łowiecki nr 37 „SIOŁKOWICE”

Opis granicy obwodu nr 37 „SIOŁKOWICE”: od mostu na rzece Brynica we wsi Kup drogą wojewódzką nr 454 na południe do Dobrzenia Wielkiego, następnie przez Dobrzeń Wielki do rzeki Odry, skąd rzeką tą w kierunku północno–zachodnim do śluzy w rejonie ujścia rzeki Nysa Kłodzka. Stąd drogą betonową w kierunku wschodnim do wsi Rybna i dalej na północ drogą powiatową nr 1152 do drogi wojewódzkiej nr 457. Stąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1150 we wsi Popielów i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych i torami w kierunku południowo–wschodnim do mostu na rzece Brynica. Stąd rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 454 we wsi Kup.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz