Obwód łowiecki nr 37 „SIOŁKOWICE” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 37 „Siołkowice” o powierzchni 6538 ha jest obwodem polnym, las zajmuje 1452 ha, a pola 5086 ha. W procesie kategoryzacji zakwalifikowano go do słabych. Na jego terenie występuje jeleń i sarna oraz dzik. Znaczne są zasoby bażanta, a populacje kuropatwy i zająca w widoczny sposób się odbudowują. Koło zasila łowisko bażantami, wypuszczając ich ok. 250 rocznie i kuropatwami, wypuszczając rocznie 200. W 2003 roku zakupiono i wpuszczono do łowiska 100 zajęcy. Przez teren obwodu przepływa Odra. Liczne jej rozlewiska i okoliczne oczka wodne stanowią dobre siedlisko dla wszelkiego ptactwa wodnego, a także dla bażanta. Pasy brzegowe zarośnięte krzewami i trzcinowiskami dają ptactwu znakomitą osłonę. W łowisku tym udało się myśliwym zdobyć interesujące trofea: wieniec jelenia byka pozyskanego przez Kol. Bernarda Kocioka wyceniony został na brązowy medal, oręż dzików strzelonych przez Kol. Andrzeja Nowaka oraz Kol. Ryszarda Kowalskiego uzyskał brązowe medale, a strzelonego przez Kol. Mateusza Kuliga złoty medal. Srebrne medale za czaszki borsuka otrzymali Kol. Ryszard Kowalski i Kol. Jan Kowalski, brązowy medal za czaszkę lisa – Jan Kowalski.

 

Opis granicy obwodu nr 37 „SIOŁKOWICE”: od mostu na rzece Brynica we wsi Kup drogą wojewódzką nr 454 na południe do rzeki Odra we wsi Dobrzeń Wielki, skąd rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do śluzy w rejonie ujścia rzeki Nysa Kłodzka. Stąd drogą betonową w kierunku wschodnim do wsi Rybna i dalej na północ drogą powiatową nr 27152 do drogi wojewódzkiej nr 457. Stąd drogą tą w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 27150 we wsi Popielów i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych i torami w kierunku południowo-wschodnim do mostu na rzece Brynica. Stąd rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 454 we wsi Kup. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz