Obwód łowiecki nr 32 „KUŹNICA KATOWSKA”

Opis granicy obwodu nr 32 „KUŹNICA KATOWSKA”: od mostu na rzece Stobrawa we wsi Krogólna drogą wojewódzką nr 454 na południe do rzeki Brynica we wsi Kup. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim do torów kolejowych i torami tymi na północny-zachód do drogi powiatowej nr 27150. Stąd drogą tą w kierunku południowo-zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 457 we wsi Popielów i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do mostu na rzece Stobrawa we wsi Stare Kolnie. Następnie rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze wojewódzkiej nr 454 we wsi Krogulna. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz