Obwód łowiecki nr 31 „POKÓJ”

Opis granic obwodu nr 31 „POKÓJ”: ze wsi Murów drogą powiatową nr 27344 na południowy-zachód do drogi wojewódzkiej nr 454 i drogą tą na północ przez wsie: Ładza, Krzywa Góra, Pokój i Krogulna do rzeki Kluczborska Struga we wsi Miejsce. Stąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do mostu na drodze gminnej Dąbrowa-Domaradz. Stąd drogą tą w kierunku południowym do rzeki Stobrawy i rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi gminnej, drogą tą na południe przez przysiółek Lubnów do drogi powiatowej nr 27349. Stąd drogą tą na wschód przez wieś Lubnów do drogi powiatowej nr 27348 i dalej drogą tą w kierunku południowym do rzeki Bogacica w Domaradzkiej Kuźni. Następnie rzeką tą w kierunku wschodnim do dogi leśnej będącej granicą powiatu. Dalej drogą tą w kierunku południowym wzdłuż oddziałów leśnych nr 1, 2, 4, 19, 71, 108, 140, 160, 187, 204, 258 do drogi powiatowej nr 27352 i drogą tą d punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz