Obwód łowiecki nr 3 „JAKUBOWICE”

Opis granicy obwodu nr 3 „JAKUBOWICE”: od wiaduktu kolejowego drogi powiatowej nr 1302 w mieście Byczyna torem kolejowym w kierunku południowym do przecięcia z drogą krajową nr 11 i dalej drogą tą do wsi Biskupice, następnie drogą powiatową nr 1336 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Skałągi. Ze wsi Skałągi ok. 1 km drogą powiatową nr 1321 w kierunku północnym, stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą powiatową nr 1337 w kierunku północnym do Komorzna, stąd drogą powiatową nr 1338, a następnie drogą gminną w kierunku wschodnim przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 1302 i drogą tą do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz