Obwód łowiecki nr 3 „JAKUBOWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 3 „JAKUBOWICE”: od wiaduktu kolejowego drogi powiatowej nr 27302 w mieście Byczyna torem kolejowym w kierunku południowym do przecięcia z drogą krajową nr 11 i dalej drogą tą do wsi Biskupice, następnie drogą powiatową nr 27336 w kierunku południowo-zachodnim do wsi Skałągi. Ze wsi Skałągi ok. 1 km drogą powiatową nr 27321 w kierunku północnym, stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do wsi Krzywiczyny. Z Krzywiczyn drogą powiatową nr 27337 w kierunku północnym do Komorzna, stąd drogą powiatową nr 27338, a następnie drogą gminną w kierunku wschodnim przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 27302 i drogą tą do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz