Obwód łowiecki nr 29 „KADŁUB WOLNY”

Opis granicy obwodu nr 29 „KADŁUB WOLNY”: od drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kocury drogą gminną w kierunku południowo–zachodnim przez przysiółek Gorażdże do cieku wodnego i dalej ciekiem tym na zachód do drogi powiatowej nr 1705 i dalej granicą gminy Zębowice do Drogi Grzybowskiej. Drogą tą na południowy-zachód do drogi powiatowej nr 1758 i dalej drogą tą do drogi leśnej będącej granicą powiatu Olesno przy miejscowości Chobie. Stąd drogą tą w kierunku północnym do wsi Knieja, dalej kolejno drogą powiatową nr 1738 i drogą gminną w kierunku północnym do wsi Łąka, skąd drogą powiatową nr 1733 do wsi Radawie. Ze wsi Radawie drogą powiatową nr 1705 w kierunku południowo-wschodnim przez Nową Wieś do drogi powiatowej nr 1735 w Osiedlu–Zębowice. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez przejazd kolejowy do drogi powiatowej nr 1941 i drogą tą na północ i wschód przez wieś Prusków i Osiecko do drogi wojewódzkiej nr 901 i drogą tą w kierunku południowym do miejscowości Kocury.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz