Obwód łowiecki nr 29 „KADŁUB WOLNY” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 29 „KADŁUB WOLNY”: od drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Kocury drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim przez przysiółek Gorażdże do cieku wodnego i dalej ciekiem tym na zachód do granicy gmin Zębowice i Dobrodzień, będącej jednocześnie granicą nadleśnictwa Olesno. Stąd granic ą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 08651 i dalej granicą gminy Zębowice do Drogi Grzybowskiej. Drogą tą na południowy-zachód do drogi leśnej będącej granicą powiatu Olesno przy miejscowości Chobie. Stąd drogą tą w kierunku północnym do wsi Knieja, dalej drogą powiatową nr 27738 i 27733 w kierunku północnym do wsi Łąka, skąd kolejno drogami powiatowymi nr 27734 i 27733 do wsi Radawie. Ze wsi Radawie drogą powiatową nr 27705 w kierunku południowowschodnim przez Nową Wieś do drogi powiatowej nr 27735 w Osiedlu-Zębowice. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez przejazd kolejowy do drogi powiatowej nr 27701 i drogą tą na północ i wschód przez wieś Prusków i Osiecko do drogi powiatowej nr 08641. Dalej drogą tą w kierunku północnowschodnim do drogi wojewódzkiej nr 901 i drogą tą w kierunku południowym do miejscowości Kocury. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz