Obwód łowiecki nr 28 „Szumirad”

Opis granicy obwodu nr 28 „Szumirad”: od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1330 z torem kolejowym, torem tym na południe do drogi powiatowej nr 1735 w miejscowości Osiedle-Zębowice, skąd drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1705 i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez Radawie do wsi Zakrzów Turawski. Z Zakrzowa Turawskiego drogą gminną na północny zachód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 463 w Ligocie Turawskiej i drogą tą na północny–zachód do drogi krajowej nr 45 we wsi Bierdzany. Stąd drogą tą kolejno w kierunku wschodnim i północnym przez Trzebiszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1332 i dalej drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 1330 w kierunku wschodnim przez Lasowice Wielkie do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz