Obwód łowiecki nr 26 „Tuły”

Opis granic obwodu nr 26 „TUŁY”: od miejsca przecięcia się drogi krajowej nr 45 z rzeką Budkowiczanką drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez miejscowość Bierdzany do drogi powiatowej nr 27704 we wsi Jełowa. Stąd drogą tą na północ przez wieś Kały do Budkowic Starych, skąd drogą powiatową nr 27340 około 1 km na wschód do rzeki Budkowiczanki i rzeką tą w kierunku wschodnim do przecięcia się z drogą krajową nr 45. Podstawa prawna: Uchwała Nr VI /42/ 2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich nr 25 „GRONOWICE” i nr 26 „TUŁY”

Archiwalny opis granic obwodu nr 26 „TUŁY”: ze wsi Oś drogą powiatową nr 27329 w kierunku wschodnim do drogi krajowej nr 45 i drogą tą w kierunku południowym, następnie zachodnim przez Trzebiszyn i Bierdzany do drogi powiatowej nr 27704 we wsi Jełowa. Stąd drogą tą na północ przez Kały do Budkowic Starych, skąd drogą powiatową nr 27340 około 1 km na wschód do rzeki Budkowiczanki i rzeką tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego. Następnie torem tym na północ do mostu na rzece Bogacica i dalej rzeką tą w kierunku wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do wsi Oś. Drogą tą w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 27329 we wsi Oś. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz