Obwód łowiecki nr 25 „Gronowice”

Opis granic obwodu nr 25 „GRONOWICE”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 494 w mieście Olesno drogą wojewódzką nr 494 w kierunku zachodnim przez wsie Łowoszów i Wędrynia do drogi powiatowej nr 27330 we wsi Chudoba. Następnie drogą tą i kolejno drogą powiatową nr 27332 w kierunku zachodnim przez wieś Lasowice Wielkie do drogi krajowej nr 45. Stąd drogą tą na południe przez miejscowość Trzebiszyn, do przecięcia się drogi tej z rzeką Budkowiczanką. Następnie rzeką tą w kierunku zachodnim do toru kolejowego, a dalej torem tym w kierunku północnym, a następnie wschodnim do stacji kolejowej Borkowice. Dalej drogą powiatową nr 27320 w kierunku południowo-wschodnim przez wieś Bażany do drogi krajowej nr 45. Drogą tą ok. 0,5 km na południe do wsi Jasienie, skąd drogą powiatową nr 27326 w kierunku wschodnim przez Lasowice Małe i Gronowice do drogi powiatowej nr 08631 i drogą tą do drogi krajowej nr 11 w Starym Oleśnie. Dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez wieś Wojciechów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494 w mieście Olesno. Podstawa prawna: Uchwała Nr VI /42/ 2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich nr 25 „GRONOWICE” i nr 26 „TUŁY”.

Archiwalny opis granic obwodu nr 25 „GRONOWICE”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 494 w mieście Oleśnie drogą wojewódzką nr 494 w kierunku zachodnim przez wsie Łowoszów i Wędrynia do drogi powiatowej nr 27330 we wsi Chudoba. Następnie drogą tą i kolejno drogą powiatową nr 27332 w kierunku zachodnim przez Lasowice Wielkie do drogi krajowej nr 45. Stąd drogą tą ok. 0,5 km na północ do drogi powiatowej nr 27329 i drogą tą na zachód przez wieś Oś do drogi gminnej na końcu zabudowy tej wsi. Drogą tą w kierunku północnym do rzeki Bogacica. Następnie rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do toru kolejowego i torem tym w kierunku północno wschodnim do stacji kolejowej Borkowice. Następnie drogą powiatową nr 27320 w kierunku południowo-wschodnim przez wieś Bażany do drogi krajowej nr 45. Drogą tą ok. 0,5 km na południe do wsi Jasienie, skąd drogą powiatową nr 27326 w kierunku wschodnim przez Lasowice Małe i Gronowice do drogi powiatową nr 08631 i drogą tą do drogi krajowej nr 11 w Starym Oleśnie. Dalej drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Wojciechów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494 w Oleśnie. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz