Obwód łowiecki nr 24 „CHOCIANOWICE”

Opis granicy obwodu nr 24 „CHOCIANOWICE”: z miejscowości Bąków drogą krajową nr 11 w kierunku południowo-wschodnim do przysiółka Kolonia Ciarki, stąd drogą gminną w kierunku południowym do wsi Ciarka, skąd drogą powiatową nr 1316 w kierunku północno-zachodnim około 250m i dalej drogą powiatową nr 1327 w kierunku południowym do wsi Gronowice. Stąd drogą powiatową nr 1326 na zachód przez Lasowice Małe do drogi krajowej nr 45 we wsi Jasienie, stąd drogą tą na północ przez Kuniów do Kluczborka. Z Kluczborka drogą krajową nr 45 na wschód przez Ligotę Zamecką do wsi Bogdańczowice, skąd drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1313 we wsi Bąków. Następnie drogą tą na południe przez Bąków do drogi kajowej nr 11.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz