Obwód łowiecki nr 24 „CHOCIANOWICE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 24 „CHOCIANOWICE”: z miejscowości Bąków drogą krajową nr 11 w kierunku południowo-wschodnim do przysiółka Kolonia Ciarki, stąd drogą gminną w kierunku południowym do wsi Ciarka, skąd drogą powiatową nr 27316 w kierunku północno-zachodnim około 250m i dalej drogą powiatową nr 27327 w kierunku południowym do wsi Gronowice. Stąd drogą powiatową nr 27326 na zachód przez Lasowice Małe do drogi krajowej nr 45 we wsi Jasienie, stąd drogą tą na północ przez Kuniów do Kluczborka. Z Kluczborka drogą krajową nr 45 na wschód przez Ligotę Zamecką do wsi Bogdańczowice, skąd drogą gminną w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27313 we wsi Bąków. Następnie drogą tą na południe przez Bąków do drogi krajowej nr 11. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz