Obwód łowiecki nr 22 „ŚWIERCZÓW” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 22 „ŚWIERCZÓW”: ze wsi Starościn drogą powiatową nr 27132 w kierunku południowo-wschodnim do mostu na rzece Stobrawa we wsi Zbica, stąd rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do mostu łączącego drogę gminną Dąbrowa-Domaradz i drogą tą na północ do rzeki Kluczborska Struga. Następnie rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do wsi Miejsce. Stąd drogą wojewódzką nr 454 na południe do mostu na rzece Stobrawa i rzeką tą w kierunku południowo-zachodnim do rzeki Kluczborski Strumień (granica powiatu Opole i Namysłów). Od tego miejsca Kluczborską Strugą na północ do wsi Bielice. Ze wsi Bielice drogą powiatową nr 27140 w kierunku północnym przez wieś Bąkowice, Gola do wsi Wężowite, skąd drogą gminną w kierunku północno-wschodnim przez wsie: Wężowite, Miodary do Minkowskiego Potoku. Stąd Potokiem tym na wschód do drogi wojewódzkiej nr 454 we wsi Biestrzykowice i drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 27183. Następnie drogą tą na wschód do toru kolejowego i torem tym na południe do drogi powiatowej nr 136 we wsi Dąbrowa. Następnie drogą tą na północ do wsi Starościn. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz