Obwód łowiecki nr 20 „ZIEMIEŁOWICE”

Opis granicy obwodu nr 20 „ZIEMIEŁOWICE”:od skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z torem kolejowym w Namysłowie torem tym na południe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1117, stąd drogą tą do wsi Ziemiełowice i dalej na południe drogą wojewódzką nr 454 do wsi Biestrzykowice. Z Biestrzykowic Minkowskim Potokiem na zachód do mostu łączącego drogę krajowej nr 39 we wsi Żabka i drogą tą na północ do toru kolejowego w Namysłowie.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz