Obwód łowiecki nr 20 „ZIEMIEŁOWICE” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 20 „ZIEMIEŁOWICE”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z torem kolejowym w Namysłowie torem tym na południe do przystanku kolejowego Ziemiełowice, stąd drogą powiatową nr 27117 do wsi Ziemiełowice i dalej na południe drogą wojewódzką nr 454 do wsi Biestrzykowice. Z Biestrzykowic Minkowskim Potokiem na zachód do mostu łączącego drogę krajowej nr 39 we wsi Żabka i drogą tą na północ do toru kolejowego w Namysłowie. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz