Obwód łowiecki nr 2 „KOSTÓW”

Opis granicy obwodu  nr 2 „KOSTÓW”: od granicy województwa we wsi Gola drogą powiatową nr 1311 w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 1303 prowadzącej do Gołkowic i drogą tą przez Gołkowice do toru kolejowego, dalej tym torem na południe do Byczyny. Stąd drogą powiatową nr 1302, a następnie drogą gminną w kierunku zachodnim przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 1338 i drogą tą przez wieś Komorzno do drogi powiatowej nr 1337. Drogą powiatową nr 1337 w kierunku północnym do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz