Obwód łowiecki nr 2 „KOSTÓW”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 2 „KOSTÓW”: od granicy województwa we wsi Gola drogą powiatową nr 27311 w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 27303 prowadzącej do Gołkowic i drogą tą przez Gołkowice do toru kolejowego, dalej tym torem na południe do Byczyny. Stąd drogą powiatową nr 27302, a następnie drogą gminną w kierunku zachodnim przez przysiółek Zapłotnik do drogi powiatowej nr 27338 i drogą tą przez wieś Komorzno do drogi powiatowej nr 27337. Drogą powiatową nr 27337 w kierunku północnym do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz