Obwód łowiecki nr 19 „GRĘBOSZÓW”

Opis granicy obwodu nr 19 „GRĘBOSZÓW”: z miejscowości Domaszowice drogą powiatową nr 1136 w kierunku południowo–zachodnim przez wieś Siemysłów i Starościn do toru kolejowego we wsi Dąbrowa. Stąd torem tym w kierunku północnym do drogi gminnej prowadzącej do wsi Biestrzykowice i drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 w Biestrzykowicach. Stąd drogą tą w kierunku północnym przez wieś Jastrzębie do drogi powiatowej nr 1117 we wsi Ziemiełowice. Następnie drogą tą na północ do toru kolejowego, skąd torem tym do drogi krajowej nr 39 w Namysłowie. Dalej drogą tą do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 i stąd drogą tą w kierunku wschodnim przez wieś Kamienna, Gręboszów do wsi Domaszowice.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz