Obwód łowiecki nr 18 „WIELOŁĘKA”

Opis granicy obwodu nr 18 „WIELOŁĘKA”: od toru kolejowego we wsi Duczów Mały na południe drogą stanowiącą granicę powiatu namysłowskiego i kluczborskiego obok Czarnego Stawu do rzeki Kluczborska Struga. Rzeką tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1133 i dalej w kierunku południowym drogą tą przez Osiek Duży, skąd następnie drogą gminną ok. 1,5 km przez tą wieś na południe do rzeki Stobrawa. Następnie rzeką tą na zachód do drogi powiatowej nr 1132 i drogą tą w kierunku północno–zachodnim przez wieś Zbica i Pieczyska do wsi Starościn i dalej na północ drogą powiatową nr 1136 przez wieś Siemysłów do drogi krajowej nr 42 w Domaszowicach. Z Domaszowic drogą tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego trasy Namysłów–Kluczbork i dalej torem tym do wsi Duczów Mały.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz