Obwód łowiecki nr 18 „WIELOŁĘKA” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 18 „WIELOŁĘKA”: od toru kolejowego we wsi Duczów Mały drogą gminną na południe przez przysiółek Jedliska do Czarnego Stawu i dalej drogą leśną między oddziałami 244 i 245, 259, 278 i 260, 283 i 284 do rzeki Kluczborska Struga. Rzeką tą w kierunku zachodnim do wsi Osiek Duży, skąd drogą gminną ok. 1,5 km przez tą wieś na południe do rzeki Stobrawa.  Następnie rzeką tą na zachód do wsi Zbica. Stąd drogą powiatową nr 27132 w kierunku północno-zachodnim do wsi Starościn i dalej na północ drogą powiatową nr 27136 przez wieś Siemysłów do drogi krajowej nr 42 w Domaszowicach. Z Domaszowic drogą tą w kierunku wschodnim do toru kolejowego trasy Namysłów-Kluczbork i dalej torem tym do wsi Duczów Mały. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz