Obwód łowiecki nr 17 „Krasowice”

Opis granicy obwodu nr 17 „Krasowice”:od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 z drogą krajową nr 39 w Namysłowie, drogą krajową nr 39 w kierunku południowym do wsi Smarchowice Wielkie. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1101 i dalej tą drogą przez wsie Smarchowice Śląskie, Niwki i Przeczów do drogi wojewódzkiej nr 396. Następnie drogą wojewódzką nr 396 na południe do drogi gminnej zwanej „czereśniową” i dalej drogą tą na południowy–zachód do granicy województwa. Granicą województwa na północ do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim do drogi gminnej Lubska–Wojciechów. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 451 i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w Namysłowie.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz