Obwód łowiecki nr 17 „Krasowice” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 17 „Krasowice”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 z drogą krajową nr 39 w Namysłowie, drogą krajową nr 39 w kierunku południowym do wsi Smarchowice Wielkie. Stąd drogą gminną w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27101 i dalej tą drogą przez wsie Smarchowice Śląskie, Niwki i Przeczów do drogi wojewódzkiej nr 452. Następnie drogą wojewódzką nr 452 na południe do drogi gminnej zwanej „czereśniową” i dalej drogą tą na południowy-zachód do granicy województwa. Granicą województwa na północ do toru kolejowego i torem tym w kierunku wschodnim do drogi gminnej Lubska-Wojciechów. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 451 i drogą tą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 39 w Namysłowie. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz