Obwód łowiecki nr 16 „Woskowice”

Opis granicy obwodu nr 16 „Woskowice”: od granicy województwa drogą gminną w kierunku południowym do wsi Szymonków i dalej na południe drogą powiatową nr 1341 do wsi Świniary. Ze wsi Świniary drogą powiatową nr 1342 w kierunku zachodnim do wsi Wierzbica Dolna i dalej drogą gminną do wsi Włochy. Z Włoch drogą powiatową nr 1111 na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi Domaszowice, a następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez wieś Domaszowice do wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą powiatową nr 1145 w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1113 we wsi Strzelce. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do toru kolejowego linii Namysłów–Rychtal, nasypem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz