Obwód łowiecki nr 16 „Woskowice” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 16 „WOSKOWICE”: od granicy województwa drogą gminną w kierunku południowym do wsi Szymonków i dalej na południe drogą powiatową nr 27341 do wsi Świniary. Ze wsi Świniary drogą powiatową nr 27342 w kierunku zachodnim do wsi Wierzbica Dolna i dalej drogą gminną do wsi Włochy. Z Włoch drogą powiatową nr 27 111 na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi Domaszowice, a następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez wieś Domaszowice do wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą powiatową nr 27115 w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27145 we wsi Strzelce. Dalej drogą tą w kierunku północno-zachodnim do toru kolejowego linii Namysłów-Rychtal, torem tym w kierunku północno-wschodnim do granicy województwa i granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).
<< wstecz