Obwód łowiecki nr 153 „JAMY”

Opis granicy obwodu nr 153 „JAMY”: z miasta Olesna drogą krajową nr 11 w kierunku północno-zachodnim przez wieś Wojciechów do drogi powiatowej nr 1326 we wsi Stare Olesno. Stąd drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1327 we wsi Gronowice i drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1316, dalej drogą tą do wsi Ciarka. Ze wsi Ciarka drogą gminną na północ do drogi krajowej nr 11 w przysiółku Kolonia Ciarka i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Bąków, stąd w kierunku północnym drogą powiatową nr 1313 do drogi krajowej nr 45 we wsi Biadacz. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez Biadacz do drogi gminnej prowadzącej do Pawłowic we wsi Dębina i dalej drogą tą na południowy-wschód przez Pawłowice Gorzowskie do drogi powiatowej nr 1913. Następnie drogą tą w kierunku południowym przez wsie Kozłowice i Boroszów do drogi wojewódzkiej nr 487 w Oleśnie i drogą tą na zachód do drogi krajowej nr 11.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz