Obwód łowiecki nr 153 „JAMY” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 153 „JAMY”: z miasta Olesna drogą krajową nr 11 w kierunku północno-zachodnim przez wieś Wojciechów do drogi powiatowej nr 08631 we wsi Stare Olesno. Stąd drogami powiatowymi nr 08631 i nr 27326 na zachód do drogi powiatowej nr 27327 we wsi Gronowice i drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27316, dalej drogą tą do wsi Ciarka. Ze wsi Ciarka drogą gminną na północ do drogi krajowej nr 11 w przysiółku Kolonia Ciarka i drogą tą w kierunku północnozachodnim do wsi Bąków, stąd w kierunku północnym drogą powiatową nr 27313 do drogi krajowej nr 45 we wsi Biadacz. Drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez Biadacz do drogi gminnej prowadzącej do Pawłowic we wsi Dębina i dalej drogą tą na południowy-wschód przez Pawłowice Gorzowskie do toru kolejowego. Następnie torem tym w kierunku południowym przez wsie Kozłowice i Boroszów do drogi wojewódzkiej nr 494 w Oleśnie i drogą tą na zachód do drogi krajowej nr 11. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz