Obwód łowiecki nr 150 „BUDZÓW”

Opis granicy obwodu nr 150 „BUDZÓW”: z miasta Praszki drogą krajową nr 45 w kierunku południowym przez miasto Gorzów Śląski do drogi powiatowej nr 1913 w Więckowicach Starych i dalej drogą tą do wsi Pawłowice, skąd drogą gminną w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 we wsi Dębina. Z Dębiny drogą krajową nr 45 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1313 we wsi Biadacz. Stąd w kierunku północnym a następnie zachodnim drogą powiatową nr 1313 przez wsie Brodnica i Kobyla Góra do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1310. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez wsie Maciejów, Pszczonki i Gosław do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309 i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do wsi Nasale. Ze wsi Nasale drogami gminnymi na wschód do wsi Goła, skąd dalej kolejno drogami powiatowymi nr 1902 i nr 1905 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 487 i dalej drogami gminnymi w tym samym kierunku przez wieś Krzyżanowice do rzeki Prosny. Rzeką tą na południe do drogi krajowej nr 45 w Praszce.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz