Obwód łowiecki nr 150 „BUDZÓW”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 150 „BUDZÓW”: z miasta Praszki torem kolejowym w kierunku południowym przez miasto Gorzów Śląski do wsi Pawłowice, skąd drogą gminną w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 we wsi Dębina. Z Dębiny drogą krajową nr 45 w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27313 we wsi Biadacz. Stąd w kierunku północnym a następnie zachodnim kolejno drogami powiatowymi nr 27313, nr 08607 i nr 27313 przez wsie Brodnica i Kobyla Góra do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27310. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez wsie Maciejów, Pszczonki i Gosław do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27309 i dalej drogą tą w kierunku wschodnim do wsi Nasale. Ze wsi Nasale drogami gminnymi na wschód do wsi Goła, skąd dalej drogą powiatową nr 08605 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 487 i dalej drogami gminnymi w tym samym kierunku przez wieś Krzyżanowice do rzeki Prosny. Rzeką tą na południe do drogi krajowej nr 45 w Praszce, drogą tą do toru kolejowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz