Obwód łowiecki nr 15 „BUKOWA ŚLĄSKA”

Opis granic obwodu nr 15 „BUKOWA ŚLĄSKA”: od granicy województwa nasypem kolejowym dawnej linii Rychtal–Namysłów w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 1113. Stąd drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 1145 na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą krajową nr 42, a następnie 39 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 451 w Namysłowie. Następnie drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1102 i drogą tą na północny-wschód przez wieś Objazda do Kowalowic. Z Kowalowic drogą powiatową nr 1104 w kierunku wschodnim do granicy województwa. Następnie granicą tą w kierunku południowym i wschodnim do nasypu kolejowego linii Rychtal–Namysłów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz