Obwód łowiecki nr 15 „BUKOWA ŚLĄSKA” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 15 „BUKOWA ŚLĄSKA”: od granicy województwa nasypem kolejowym dawnej linii Rychtal-Namysłów w kierunku południowo-zachodnim do przecięcia z drogą powiatową nr 27145. Stąd drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 27115 na południe do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 we wsi Gręboszów. Z Gręboszowa drogą krajową nr 42, a następnie 39 w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 451 w Namysłowie. Następnie drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27102 i drogą tą na północny-wschód przez wieś Objazda do Kowalowic. Z Kowalowic drogą powiatową nr 27104 w kierunku wschodnim do granicy województwa. Następnie granicą tą w kierunku południowym i wschodnim do nasypu kolejowego linii Rychtal-Namysłów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz