Obwód łowiecki nr 149 „WYSOKA”

Opis granicy obwodu  nr 149 „WYSOKA”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 419 i drogi powiatowej nr 1201, drogą powiatową nr 1201 w kierunku południowym przez wsie: Uciechowice i Wiechowice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Branice – Zamek. Stąd drogą wojewódzką nr 419 na wschód przez Branice do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz