Obwód łowiecki nr 149 „WYSOKA”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 149 „WYSOKA”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 419 i drogi powiatowej nr 27201, drogą powiatową nr 27201 w kierunku południowym przez wsie: Uciechowice i Wiechowice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-zachodnim do miejscowości Branice – Zamek. Stąd drogą wojewódzką nr 419 na wschód przez Branice do punktu wyjściowego. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz