Obwód łowiecki nr 148 „PILSZCZ”

Opis granicy obwodu nr 148 „PILSZCZ”: od wsi Gniewkowice drogą powiatową nr 1222 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 420, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1234, drogą tą przez wieś Rozumice do jej styku z granicą państwa. Granicą państwa w kierunku południowo-zachodnim do wsi Wiechowice, stąd drogą powiatową nr 1201 w kierunku północnym przez Uciechowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 419. Drogą tą na wschód przez Niekazanice i Nasiedle do Gniewkowic.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz