Obwód łowiecki nr 148 „PILSZCZ” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 148 „PILSZCZ”: od wsi Gniewkowice drogą powiatową nr 27222 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 420, drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 27233, drogą tą do wsi Rozumice, stąd drogą powiatową nr 27234 w kierunku wschodnim do jej styku z granicą państwa. Granicą państwa w kierunku południowo-zachodnim do wsi Wiechowice, stąd drogą powiatową nr 27201 w kierunku północnym przez Uciechowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 419. Drogą tą na wschód przez Niekazanice i Nasiedle do Gniewkowic. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz