Obwód łowiecki nr 147 „DZIERŻYSŁAW”

Opis granicy obwodu nr 147 „DZIERŻYSŁAW”: z miasta Kietrz torem kolejowym na wschód do granicy województwa, granicą tą na południe do granicy państwa. Granicą państwa na południe do jej styku z drogą powiatową nr 1234 i drogą tą na zachód przez wieś Rozumice do drogi wojewódzkiej nr 420. Drogą tą na północ do Dzierżysławia, następnie drogą powiatową nr 1222 w kierunku zachodnim przez Lubotyń do wsi Gniewkowice, stąd drogą wojewódzką nr 419 na północ do wsi Nowa Cerekwia, a dalej na wschód drogą wojewódzką nr 416 do toru kolejowego w Kietrzu.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz