Obwód łowiecki nr 147 „DZIERŻYSŁAW” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 147 „DZIERŻYSŁAW”: z miasta Kietrz torem kolejowym na wschód do granicy województwa, granicą tą na południe do granicy państwa. Granicą państwa na południe do jej styku z drogą powiatową nr 27234 i drogą tą na zachód do wsi Rozumice, stąd drogą powiatową nr 27233 na północny zachód do drogi wojewódzkiej nr 420. Drogą tą na północ do Dzierżysławia, następnie drogą powiatową nr 27222 w kierunku zachodnim przez Lubotyń do wsi Gniewkowice, stąd drogą wojewódzką nr 419 na północ do wsi Nowa Cerekwia, a dalej na wschód drogą wojewódzką nr 416 do toru kolejowego w Kietrzu. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz