Obwód łowiecki nr 146 „LEWICE”

Opis granicy obwodu nr 146 „LEWICE”: z miejscowości Włodzienin drogą powiatową nr 1201 w kierunku południowym, przez wsie Dzbańce i Wódka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 419 i drogą tą w kierunku zachodnim przez Branice do granicy państwa. Granicą na północny zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1218. Drogą tą na północ przez wieś Ciermięcice do drogi powiatowej nr 1219. Drogą powiatową nr 1219 w kierunku północno-wschodnim do wsi Zubrzyce, stąd drogą gminną na południowy wschód do Włodzienina.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz