Obwód łowiecki nr 146 „LEWICE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 146 „LEWICE”: Opis granicy obwodu: z miejscowości Włodzienin drogą powiatową nr 27201 w kierunku południowym, przez wsie Dzbańce i Wódka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 419 i drogą tą w kierunku zachodnim przez Branice do granicy państwa. Granicą na północny zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27218. Drogą tą na północ przez wieś Ciermięcice do drogi powiatowej nr 27219. Drogą powiatową nr 27219 w kierunku północno-wschodnim do wsi Zubrzyce, stąd drogą gminną na południowy wschód do Włodzienina. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz