Obwód łowiecki nr 145 „ROGOŻANY”

Opis granicy obwodu nr 145 „ROGOŻANY”: ze wsi Sucha Psina drogą wojewódzką nr 416 w kierunku południowym do wsi Nowa Cerekwia. Stąd drogą wojewódzką nr 419 w kierunku południowym, a następnie zachodnim przez Gniewkowice, Nasiedle i Niekazanice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1201. Drogą tą na północ przez wsie Wódka i Dzbańce do wsi Włodzienin. Z Włodzienina drogą powiatową nr 1224 na wschód do wsi Wojnowice, stąd drogą powiatową nr 1240 na północ do drogi gminnej prowadzącej do Suchej Psiny. Drogą tą na wschód do drogi wojewódzkiej nr 416.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz