Obwód łowiecki nr 145 „ROGOŻANY”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 145 „ROGOŻANY”: ze wsi Sucha Psina drogą wojewódzką nr 416 w kierunku południowym do wsi Nowa Cerekwia. Stąd drogą wojewódzką nr 419 w kierunku południowym, a następnie zachodnim przez Gniewkowice, Nasiedle i Niekazanice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27201. Drogą tą na północ przez wsie Wódka i Dźbańce do wsi Włodzienin. Z Włodzienina drogą powiatową nr 27224 na wschód do wsi Wojnowice, stąd drogą powiatową nr 27240 na północ do drogi gminnej prowadzącej do Suchej Psiny. Drogą tą na wschód do drogi wojewódzkiej nr 416. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz