Obwód łowiecki nr 144 „KSIĘŻE POLE”

Opis granicy obwodu nr 144 „KSIĘŻE POLE”: z miasta Baborów drogą powiatową nr 1261 w kierunku wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Kopanina. Drogą tą ok. 0,5 km. na wschód, a następnie na południe przez wieś Raków do rzeki Psina. Rzeką w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej nr 1227 i drogą tą na północ do granicy województwa. Granicą województwa na południe do toru kolejowego, torem na zachód do drogi wojewódzkiej nr 416 w Kietrzu. Następnie drogą wojewódzką nr 416 przez wsie Kozłówki, Nowa Cerekwia do wsi Sucha Psina. Stąd drogą powiatową nr 1225 przez Czerwonków do miasta Baborów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz