Obwód łowiecki nr 144 „KSIĘŻE POLE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 144 „KSIĘŻE POLE”: z miasta Baborów drogą powiatową nr 27261 w kierunku wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Kopanina. Drogą tą ok. 0,5 km. na wschód, a następnie na południe przez wieś Raków do rzeki Cyna. Rzek ą w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa. Granicą na południe do toru kolejowego, torem na zachód do drogi wojewódzkiej nr 416 w Kietrzu. Następnie drogą wojewódzką nr 416 przez wsie Kozłówki, Nowa Cerekwia do wsi Sucha Psina. Stąd drogą powiatową nr 27225 przez Czerwonków do miasta Baborów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz