Obwód łowiecki nr 143 „MOKRE”

Opis granicy obwodu nr 143 „MOKRE”: od wsi Pielgrzymów drogą powiatową nr 1287 w kierunku południowo-wschodnim do wsi Dobieszów, stąd drogą powiatową nr 1218 przez wieś Mokre do drogi krajowej nr 38. Drogą krajową nr 38 w kierunku południowo-zachodnim przez Pietrowice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-zachodnim, a następnie północno-wschodnim do wsi Pielgrzymów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz