Obwód łowiecki nr 143 „MOKRE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 143 „MOKRE”: od wsi Pielgrzymów drogą powiatową nr 27287 w kierunku południowo-wschodnim do wsi Dobieszów, stąd drogą powiatową nr 27218 przez wieś Mokre do drogi krajowej nr 38. Drogą krajową nr 38 w kierunku południowozachodnim przez Pietrowice do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-zachodnim, a następnie północno-wschodnim do wsi Pielgrzymów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz