Obwód łowiecki nr 142 „RÓWNE”

Opis granicy obwodu nr 142 „RÓWNE”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 416 z drogą krajową nr 38 w Głubczycach drogą krajową nr 38 na południowy-zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1218. Drogą tą na północ przez wieś Mokre do Dobieszowa. Z Dobieszowa drogą powiatową nr 1287 w kierunku północnozachodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-wschodnim do drogi gminnej na Gadzowice i dalej drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1285. Drogą powiatową nr 1285 do drogi wojewódzkiej nr 416 i drogą tą około 1 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 38.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz