Obwód łowiecki nr 142 „RÓWNE”- opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 142 „RÓWNE”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 416 z drogą krajową nr 38 w Głubczycach drogą krajową nr 38 na południowy-zachód do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27218. Drogą tą na północ przez wieś Mokre do Dobieszowa. Z Dobieszowa drogą powiatową nr 27287 w kierunku północno-zachodnim do granicy państwa. Granicą państwa w kierunku północno-wschodnim do drogi gminnej na Gadzowice i dalej drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 27285. Drogą powiatową nr 27285 do drogi wojewódzkiej nr 416 i drogą tą około 1 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 38. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz