Obwód łowiecki nr 141 „KRZYŻOWICE”

Opis granicy obwodu nr 141 „KRZYŻOWICE”: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 416 z drogą krajową nr 38 w Głubczycach drogą powiatową nr 1201 na południe przez Bogdanowice do wsi Włodzienin, następnie drogą gminną w kierunku zachodnim do wsi Zubrzyce. Ze wsi Zubrzyce drogą powiatową nr 1219 w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1218, drogą tą na południe do granicy państwa. Granicą państwa na zachód do drogi krajowej nr 38. Drogą tą na północny wschód przez wsie Pietrowice i Kolonia Mokre do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz